Tag Arkiv: Oasrörelsen

Mitt deltagande på Oasrörelsens sommarkonferens

Under sommaren har jag haft möjligheten att delta på Oasrörelsens sommarkonferens som denna gång ägde rum i Kungälv. Detta har jag gjort två år tidigare och det har varit mycket uppskattat från både mitt och Oasrörelsens håll.

Oasrörelsen är, för den som inte vet, en fristående karismatisk förnyelserörelse som har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra samfund. De står i en världsvid gemenskap med andra likasinnade. En tidigare representant från den Anglikanska kyrkan var fr. Michael Harper, senare ärkepräst inom Antiokiapatriarkatets prosteri för Strobritannien. I Sverige fokuserar man sitt arbete på att hjälpa människor växa i sin tro genom att betona ”Bibelns sanning, bönens kraft, nattvardens närvaro, en levandeförsamlingsgemenskap och nådegåvorna till tjänst för Kristi kropp.” Ledord inom rörelsen i Sverige är ”förnyelse, evangelisation och enhet på evangelisk luthersk grund.” Bland sommarkonferensens huvudtalare genom åren finner man representanter från alla kristna grupper, från Koptiska kyrkan i biskop Thomas som förestår retreatcentret Anafora till Livets Ords fd. föreståndare Ulf Ekman. Mer info hittar du på Oasrörelsens hemsida.

Tusentals deltagare på Oasmötet.

Deltagare på Oasmötet.

Då jag vuxit upp inom Svenska Kyrkan och varit mycket aktiv i Oasrörelsen under min uppväxt blev jag tillfrågad efter mitt upptagande i den Ortodoxa Kyrkan om jag kunde tänka mig att komma till rörelsens sommarkonferens och hålla seminarium samt stå vid ett informationsbord. Självklart tackade jag ja. Till dessa sommarkonferenser kommer tusentals människor som hungrar efter sund kristen tro som håller. Vår församlings vision är bla. att göra den Ortodoxa tron mer tillgänglig för svenskar. Dessa två faktorer utgjorde ett tillfälle som jag inte fick missa.

Sedan 2011 har jag medverkat med seminarier och informationbord, ibland med uppskattad hjälp av andra från vår församling. Seminarierna har tagit konferensens huvudtema och belyst det ur ett ortodoxt perspektiv. På så vis har jag fått tala över ämnen som ”Bibelns plats i den Ortodoxa Kyrkan” och ”Den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan.” Nu senast handlade konferensen om att följa Mästaren när han kallar. seminariet jag höll då kom att handla om Helig Dårskap, vilket är ett fenomen som nästan bara finns representerat i den östliga kristenheten. Genom dessa ämnen har jag kunnat visa på hur hl. Athanasios av Alexandria var den förste som listade vår nuvarande bibliska kánon i sitt påskbrev år 367, och hur Bibeln är en del av den rika Traditionen som är den Helige Andes liv i Kyrkans historia. Jag har också låtit folk få höra, för första gången för många, hur den Helige Andes gåvor ständigt varit närvarande i den Ortodoxa Kyrkans historia, och att den Ortodoxa Kyrkan kallas för pingstens Kyrka bla. pga. sin betoning på den Helige Andes liv i henne.

Varje seminarium följs spontant upp av hundratals frågor om den Ortodoxa tron: ”Tror ni att Bibeln är Guds Ord?”, ”Vad skiljer den Ortodoxa Kyrkan från den katolska/protestantiska?”, ”Måste man be till Maria?”, etc. etc. För mig är det en stor glädje att få berätta om den vackra pärlan som den Ortodoxa Kyrkan är, men som enligt en författare ”ligger gömd under många lager damm.” Roligast är när någon – och det händer ganska ofta -slås av insikten att ”det är ju så här jag tror” i mötet med den Ortodoxa tron. Min erfarenhet är att så fort man börjar fundera över trons väsen är det inte ovanligt att man förs till den Ortodoxa tron, vilken är den ursprungliga kristna tron utan reduktion eller tillägg.

Informationsbordet

Fr. Mikael vid informationsbordet.

Dessa samtal fortsätter vid informationsbordet där jag sitter när jag inte håller mina seminarier. Vid bordet har jag för en symbolisk summa sålt egenhändigt tillverkade tryckta ikoner, bönerep som jag knutit samt små häften som församlingen tagit fram med exempel ur helgonskaran på hur man kan leva Evangeliet idag. Bland dessa är hl. Maria Skobtsova och hl. Matrona av Moskva m.m.

Mitt deltagande på Oasrörelsens sommarkonferens är en stor välsignelse för mig, och jag upplever det som att jag är där jag ska vara, med ett ansikte utåt mot dem som letar efter gedigen kristen tro.

Fr. Mikael Fälthammar