Kristen etik

Kärleken – den kristna värdegrunden

Kärleken är den kristna etikens värdegrund. När Kristus blev frågad om vilket är det största budet i lagen svarade han: “Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna” (Matt 22:37-40). Kristus sade till lärjungarna: “Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek” (Joh 15:9-10).

Kärleken – människans kallelse

Den ortodoxa kyrkans människosyn bygger på läran om Guds avbild och likhet i människan. Människan är skapad till Guds avbild. Därför har hon fri vilja och förnuft. Men hon är kallad till att genom nåden bli lik Gud. “Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek” (1 Joh 4:8). Jesus Kristus, Guds människoblivna Ord, uppenbarar den gudomliga kärleken så att människorna kan träda in i gemenskap med Gud och sina medmänniskor genom Kristus och förverkliga gudslikheten genom kärlekens dygd och Guds nåd. “Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den Gud är kärlek, och den som förblir i kärlek förblir i Gud och Gud i honom. … Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh 4:12-16, 19).

Kärlekens dygd

Den kristna kärleken är inte bara en känsla utan en dygd – ett värde som förverkligas i människans liv. Paulus beskriver den kristna kärleken på följande sätt: “Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. … Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:4-8, 13).

Kärlekens kamp

Det krävs kamp för att göra framsteg i kärleken. Denna kamp är endast möjlig genom Guds nåd. Kristus sade till lärjungarna: “utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5). “Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:8-9). Kärlekens kamp är kampen mot synden. “Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet” (1 Joh 3:4). Kristus uppenbarar att lagens ande, lagens värdegrund, är kärleken. Paulus skriver: “Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet” (Rom 13:9-10). De tiobudorden (se 2 Mos 20:1-17; 5 Mos 5:6-21) har en pedagogisk uppgift att hjälpa människan att odla kärlekens dygd. Kärlekens dygd kan endast förverkligas i relationen till andra personer. Den kristna etiken bygger på människans konkreta liv som gestaltar sig i relationer till medmänniskor och Gud.  Den kristna etiken kan inte reduceras till abstrakta principer så som individualism eller kollektivism som inte ser människan som en person med förnuft och fri vilja som, likt Treenighetens tre personer (Fadern, Sonen och den heliga Ande), existerar i och genom relationer till andra personer. Kärlekens dygd kan endast odlas genom relationer, inte genom abstraktioner: “Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet” (Kol 3:14).

Kärlekens fullkomlighet – andens frukter

Kampen för att göra framsteg i kärlek kräver ett gott omdöme. I Bibeln finner vi vissa regler för att hjälpa oss utforma ett kristet omdöme: “Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12); “Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni också göra mot dem” (Luk 6:31); “Gör inte mot någon det du själv avskyr” (Tob 4:15); “På deras frukt skall ni känna igen dem. … Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. … På deras frukt skall ni alltså känna igen dem” (Matt 7:16-17, 20). Det kristna andliga livet i kampen för framsteg i kärleken skall bära andens frukter: “Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.” (Gal 5:22-25). Den kristna etiken grundar sig i att förverkliga människans kallelse genom kärlekens dygd närd av Guds nåd: “Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt” (2 Pet 1:4-8).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: