Grekiska kyrkans fastebruk

Fastan är tillsammans med bönen och allmosor (barmhärtighetsverk) en av den kristna fromhetens grundpelare (jfr Matt 6). Den kristna fastan bygger på Kristi bud samt Kristi och apostlarnas förebild (jfr Matt 6:16Mark 2:20Matt 4:2Apg 13:3). Men Kristus instiftade inga former för fasta utan lämnade detta åt kyrkan.

De ortodoxa kyrkorna har gemensamma fastedagar och fastetider, men olika fastebruk. I grekisk-ortodox tradition finns det olika grader av fasta. Fasta utan någon fastelättnad innebär att de troende bör avstå från (a) kött, ägg och mejeriprodukter, (b) fisk, och (c) vin och olivolja.  Sedan finns det olika fastelättnader (t.ex. fisk eller vin och olivolja) på en del högtider och helgondagar. På fiskdagar är också vin och olivolja tillåtet. En bönbok publicerad av Apostoliki Diakonia (Grekiska kyrkans förlag) har följande fasteanvisningar:

När fastar vi?

Vår ortodoxa kyrka har bestämt vissa dagar eller tider på kyrkoåret på vilka de troende bör fasta. Dessa fastor är följande:

 1. Onsdagar och fredagar.
 2. Stora fastan. (Från rena måndagen till och med påskafton).
 3. Apostlafastan. (Från måndagen efter alla heliga (första söndagen efter pingst) till och med den 28 juni).
 4. Augustifastan. (Från den 1 augusti till och med den 14 augusti).
 5. Julfastan. (Från den 15 november till och med den 24 december). Pedalion (en bok som tolkar kyrkans regler) tillåter fisk under julfastan, förutom på onsdagar och fredagar, fram till och med den 17 december. Från den 18 december till och med den 23 december är vin och olivolja tillåtet.
 6. Vidare finns det fastedagar som är mycket stränga då inte ens matfett är tillåtet förutom om de infaller på en lördag eller söndag:
  1. den 5 januari. (Trettondagsafton).
  2. den 29 augusti. (Johannes Döparens halshuggning).
  3. den 14 september. (Det heliga korsets upphöjelse).

När fastar vi inte?

Vi avstår från att fasta och äter allt, även om det är en onsdag eller fredag, vid följande tider:

 1. Efter juldagen. (Från den 25 december till och med den 4 januari).
 2. Första veckan i Triodion. (Från tullindrivarens och fariseens söndag).
 3. Ljusa veckan. (Från påskdagen).
 4. Den helige Andes vecka. (Efter pingst).
 5. Ostveckan. Under denna vecka är allt förutom kött tillåtet.

Dessutom har vi en delvis fastelättnad på bestämda högtider:

 1. Fastetider då fisk är tillåtet: den 25 mars (Marie bebådelse), den 24 juni (Johannes Döparens födelse) och den 6 augusti (Kristi förklaring).
 2. Dessutom är fisk tillåtet om följande högtider infaller på en onsdag eller fredag: den 7 januari (Johannes Döparens fest), den 2 februari (Kristi tempelgång), den 29 juni (Petrus och Paulus), den 15 augusti (Marie himmelsfärd), den 8 september (Guds moders födelse), den 14 november (aposteln Filippos) och den 21 november (Guds moders tempelgång).
 3. Dessutom är fisk tillåtet på: palmsöndagen, midpingstens onsdag och Kristi himmelsfärds onsdag (slutet på påskfesten).
 4. Vin och olivolja (på en onsdag eller fredag) är tillåtet på följande datum (obs. Grekiska kyrkan följer meletianska kalendern):
 • Januari: 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27 och 30.
 • Februari: 8, 10, 11, 17 och 24.
 • Mars: 9 och 26.
 • April: 23, 25 och 30.
 • Maj: 2, 8, 15, 21 och 25.
 • Juni: 8, 11 och 30.
 • Juli: 1, 2, 17, 20, 22, 25, 26 och 27.
 • Augusti: 31.
 • September: 1, 6, 9, 13, 20, 23 och 26.
 • Oktober: 6, 18, 23 och 26.
 • November: 1, 8, 12, 13, 16, 25 och 30.
 • December: 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17 och 20.
 • Dessutom under hela pingsttiden. (Från ljusa veckan till pingsdagen).
%d bloggare gillar detta: