De sju ekumeniska koncilierna

Den ortodoxa kyrkan ser sig själv som de sju ekumeniska konciliernas (= världsvida kyrkomötenas) kyrka. De kristna romerska och bysantinska kejsarna sammankallade dessa koncilier för att avgöra vissa bestämda lärostrider i rikskyrkan. Deras beslut utgör ortodoxa kyrkans enda egentliga bekännelseskrifter och grundläggande kyrkoordning.

Första ekumeniska konciliet

Det första ekumeniska konciliet i Nicaea, 325
Tema: Den kristna gudsbilden (trinitetslära)
Händelse: Jesu Kristi gudomlighet definierades. Teologen Areios fördömdes.
Följd: Nicenska trosbekännelsen

Andra ekumeniska konciliet

Det första ekumeniska konciliet i Konstantinopel, 381
Tema: Den kristna gudsbilden (trinitetslära)
Händelse: Den helige Andes gudomlighet definieras.
Följd: Nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen, den tills i dag enda trosbekännelse som används av alla kristna konfessioner.

Tredje ekumeniska konciliet

Det ekumeniska konciliet i Efesos, 431
Tema: Kristologi (läran om Kristi person)
Händelse: Enheten mellan gudomlighet och mänsklighet i Kristus definieras. Jungfrun Maria erkänns som Guds moder (Theotokos) och inte endast Kristi moder (Christotokos). Teologen Nestorios fördömdes.
Följd: Österns assyriska kyrka erkänner inte konciliets beslut.

Fjärde ekumeniska konciliet

Det ekumeniska konciliet i Kalcedon, 451
Tema: Kristologi
Händelse: Enheten mellan Kristi två naturer (dvs. gudomlighet och mänsklighet) definieras ytterligare. Teologen Eutyches fördömdes.
Följd: De orientalisk-ortodoxa kyrkorna erkänner inte konciliets beslut.

Femte ekumeniska konciliet

Det andra ekumeniska konciliet i Konstantinopel, 553
Tema: Kristologi (“trekapitelsstriden”, återigen om förhållandet mellan den mänskliga och gudomliga naturen i Kristus)
Händelse: Tre “nestorianska” teologer fördömdes i ett misslyckat försök att återförena de förkalcedoniska (orientalisk-ortodoxa) kyrkorna.
Följd: En tioårig schism (kyrkosplittring) mellan östkyrkan och västkyrkan

Sjätte ekumeniska konciliet

Det tredje ekumeniska konciliet i Konstantinopel, 680/681
Tema: Kristologi (förhållandet mellan den gudomliga och mänskliga viljan i Kristus)
Händelse: Kalcedons tvånaturslära bekräftas. Kristus har två viljor (en gudomlig och en mänsklig). Monoteletismen (läran om en enda vilja i Kristus) fördömdes.
Följd: Maroniterna, anhängare av monoteletismen, uteslöts ur kyrkogemenskapen.

Sjunde ekumeniska konciliet

Det andra ekumeniska konciliet i Nicaea, 787
Tema: Ikonvördnad (“bildstriden”)
Händelse: Bruket av ikoner bekräftas på vissa villkor.
Följd: Årlig minnesdag av segern över ikonoklasterna (bildstormarna) på ortodoxins söndag i stora fastan.

Litteraturtips

Davis, Leo Donald. The First Seven Ecumenical Councils (325-787): Their History and Theology. 1990.

Pelikan, Jaroslav. Credo: Historical and Theological Guide to Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition. 2003.

%d bloggare gillar detta: