Andakt med Psaltaren

Den bysantinska liturgiska traditionen delar in Psaltaren i tjugo kathismata. Denna indelning kan också följas om man ber Psaltaren i sin dagliga andakt. Man kan be en kathisma varje dag eller en kathisma varje morgon och kväll. Följande är förslag på böner till andakt med Psaltaren. Numreringen av psaltarpsalmerna följer numreringen i Bibel 2000.

Inledning (Jfr Matt 28:19)

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Tullindrivarens bön (Luk 18:13)

Gud, var nådig mot mig syndare.

Ära vare dig, vår Gud, ära vare dig.

Himmelske konung, Hjälpare, sanningens Ande,
du finns överallt och fyller allting.
Du är alla goda gåvors källa och den som ger liv.
Kom och ta din boning i oss.
Rena oss från varje fläck
och fräls, o Gode, våra själar.

Helige Gud,
helige Starke,
helige Odödlige,
förbarma dig över oss.
(3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allheliga Treenighet, förbarma dig över oss.
Herre, rena oss från våra synder.
Härskare, förlåt oss våra överträdelser.
Helige, se till våra svagheter och bota dem,
för ditt namns skull.

Herre, förbarma dig.
(3 gånger)

Herrens bön (Matt 6:9-13)

Alternativ 1:

Vår Fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
Som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Alternativ 2:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Herre, förbarma dig.
(12 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Inbjudan till bön (jfr Ps 95:6)

Kom, låt oss falla ner och tillbe vår konung och Gud.
Kom, låt oss falla ner och tillbe Kristus, vår konung och Gud.
Kom, låt oss falla ner och tillbe honom, Kristus, vår konung och Gud.

Sedan en kathisma:

 • Kathisma 1: Ps 1-8
 • Kathisma 2: Ps 9-17
 • Kathisma 3: Ps 18-24
 • Kathisma 4: Ps 25-32
 • Kathisma 5: Ps 33-37
 • Kathisma 6: Ps 38-46
 • Kathisma 7: Ps 47-55
 • Kathisma 8: Ps 56-64
 • Kathisma 9: Ps 65-70
 • Kathisma 10: Ps 71-77
 • Kathisma 11: Ps 78-85
 • Kathisma 12: Ps 86-91
 • Kathisma 13: Ps 92-101
 • Kathisma 14: Ps 102-105
 • Kathisma 15: Ps 106-109
 • Kathisma 16: Ps 110-118
 • Kathisma 17: Ps 119
 • Kathisma 18: Ps 120-134
 • Kathisma 19: Ps 135-143
 • Kathisma 20: Ps 144-150

Sedan:

Gabriels och Elisabets hälsning (jfr Luk 1:28, 42)

Gudsföderska och jungfru,
gläd dig, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt,
ty du har fött våra själars frälsare.

Avslutning

På våra heliga fäders förböner,
Herre Jesus Kristus, vår Gud,
förbarma dig över oss.
Amen.

Posta en kommentar eller lämna en trackback: Trackback URL.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: