Månadsarkiv: maj 2014

Ny metropolit av Sverige och Skandinavien

Fader Kleopas Strongylis

Istanbul. Ekumeniska patriarkatet har i dag, den 5 maj 2014, valt arkimandrit teol. dr. Kleopas Strongylis från Bostons metropolitdöme till ny grekisk-ortodox metropolit av Sverige och Skandinavien.

Den nuvarande metropliten teol. dr. Pavlos Menevisoglou, som drar sig tillbaka efter fyrtio år som överherde för metropolitdömet, får titeln metropolit av Amaseia.

Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien kommer att förvaltas av den grekisk-ortodoxe metropoliten Athenagoras av Belgien och Nederländerna tills den nye metropoliten tar det i besittning.

Kleopas Strongylis (Κλεόπας Στρογγύλης) föddes i Athen den 20 augusti 1966. Han läste grundutbildning i ortodox teologi vid Athens universitet och avlade examen 1984. 1989  blev han vigd till diakon. 1992 avlade han masterexamen i teologi vid Durhams universitet i England och blev vigd till präst. 1994 avlade han masterexamen i ortodox teologi vid Holy Cross i Boston. 1996 disputerade han i ortodox teologi vid Thessalonikis universitet.

Han har varit verksam i över tjugo år i USA och har tjänstgjort som teologisk sekreterare åt metropolit Methodios av Boston, som församlingspräst, som ansvarig för trosundervisningen i Bostons metroplitdöme och som föreståndare för metroplitkyrkan. Han har också undervisat på Holy Cross och publicerat ett antal artiklar och böcker.

Bilder från metropolitvalet finns här.

Uppdatering:

Ethnikos Kiryx rapporterar att metropolit electus Kleopas Strongylis av Sverige och Skandinavien sannolikt kommer  att vigas till biskop den 21 maj av den ekumeniske patriarken Bartholomaios i Fener i Konstantinopel. Arkimandrit Kleopas Strongylis meddelar Ethnikos Kiryx att han är tacksam och överraskad över valet till metropolit av Sverige och Skandinavien.

Läsningar: Myrrabärerskornas söndag

Ton 2

Läsning från Apostlagärningarna (6:1-7)

Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: ”Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst.” Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.

Läsning från Markusevangeliet (15:42-16:8)

Då det redan hade blivit kväll – det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten – kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?” Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’” Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.

Källa: Bibeln.se