Månadsarkiv: maj 2014

Betraktelse över den gudomliga liturgin

Metropolit Kleopas installation

Metropolit Kleopas av Sverige och Skandinavien

Metropolit Kleopas av Sverige och Skandinavien

Sverige. Metropolit Kleopas av Sverige och Skandinavien kommer att fira avskedsgudstjänst i sin gamla församling, den grekisk-ortodoxa metropolitkyrkan i Boston, söndagen den 1 juni. Hans installation som metropolit av Sverige och Skandinavien kommer att firas i metroplitkyrkan i Stockholm lördagen den 14 juni. Hans första biskopsliturgi kommer att firas på söndagen den 15 juni.

Fader Kleopas Strongylis valdes till ny metropolit av Sverige och Skandinavien den 5 maj. Han vigdes till biskop i Fanar, i Istanbul, den 21 maj.

Metropolit emeritus Pavlos Menevisoglou, som har tjänstgjort fyrtio år som metropolit av Sverige och Skandinavien, har tilldelats titeln metroplit av Amaseia.

Metropolitdömet Sverige och Skandinavien grundades av Ekumeniska patriarkatet 1969. Den första metropoliten, Polyevktos Fifinis, tjänstgjorden 1970-1974. Han efterträddes av metropolit Pavlos Menevisolgou.

Metropolitdömet har sedan 1976 sitt säte i St. Georgios metropolitkyrka i Stockholm och omfattar Sverige, Norge, Danmark och Island. För närvarande ansvarar metropolitdömet för de grekisk-ortodoxa och finsk-ortodoxa församlingarna på dess territorium. Metropoliten är också ordförande i Skandinaviska ortodoxa biskopsmötet som grundades 2011.

Pilgrimsmötet mellan den ekumeniske patriarken Bartholomaios och påven Franciskus i Jerusalem

 

Pilgrimsmötets hemsida: http://www.apostolicpilgrimage.org/

Läsningar: Den blinde mannens söndag

Ton 5

Läsning från Andra Korinthierbrevet (4:6-15)

Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.

Läsning från Johannesevangeliet (9:1-38)

Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.” Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sade: ”Är det inte han som satt och tiggde?” Några sade: ”Jo, det är han”, och andra: ”Nej, men han är lik honom.” Själv sade han: ”Det är jag.” Då frågade de: ”Hur öppnades dina ögon?” Han svarade: ”Han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sade åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, och sedan kunde jag se.” De frågade honom: ”Var är han?” Han svarade: ”Jag vet inte.” De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: ”Han lade en deg på mina ögon, och jag tvättade mig, och nu kan jag se.” Några fariseer sade: ”Mannen han talar om är inte sänd av Gud, han håller inte sabbaten.” Men andra sade: ”Hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken?” De var alltså oeniga, och därför frågade de den blinde en gång till: ”Vad tror du själv om honom, eftersom han öppnade dina ögon?” Han svarade: ”Att han är en profet.” Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn, så de kallade till sig den botade mannens föräldrar och frågade dem: ”Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu?” Föräldrarna svarade: ”Vi vet att det här är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon, det vet vi heller inte. Fråga honom, han är gammal nog, han kan svara för sig själv.” Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför som mannens föräldrar sade: ”Han är gammal nog. Fråga honom själv.” För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.” Han svarade: ”Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” De frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” Han svarade: ”Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?” Då snäste de av honom och sade: ”Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” Han svarade: ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.” Då sade de till honom: ”Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Det är han som talar med dig.” Då sade han: ”Jag tror, herre” och föll ner för honom.

Källa: Bibeln.se

Det apostoliska pilgrimsmötet i Jerusalem

Jerusalem. I dag kommer mötet mellan den ekumeniske patriarken Bartholomaios och påven Franciskus äga rum i Jerusalem. För mer information om den apostoliska pilgrimsfärden se http://www.apostolicpilgrimage.org/

Livestream från mötet kommer att sändas på http://www.ewtn.com/multimedia/live.asp Sändningen från mötet mellan den ekumeniske patriarken och påven kommer att börja kl 17.55.

Metropolit Kleopas biskopsvigning och installation

Metropolit Kleopas av Sverige och hela Skandinavien

Metropolit Kleopas av Sverige och Skandinavien

Istanbul. Metropolit electus Kleopas Strongylis vigdes i dag, den 21 maj 2014, på Konstantin och Helenas festdag till biskop av den ekumeniske patriarken Bartholomaios i St. Georgios kyrka i Fanar i Istanbul. Ärkebiskop Demetrios  av Amerika och Heliga synodens medlemmar närvarade vid biskopsvigningen.

Metropolit Kleopas Strongylis av Sverige och Skandinavien (hans namn i världen var Panagiotis Strongylis) föddes i Athen 1966. Han läste teologi vid Athens universitet och Rizareios teologiska högskola. Han avlade grundexamen i teologi 1988 och studerade sedan ortodox kyrkorätt i två år vid Athens universitet. Han fortsatte sedan sina studier i England vid Durhams universitet och avlade masterexamen 1992. 1994 avlade han masterexamen i ortodox teologi vid Holy Cross Greek Orthodox School of Theology i Brookline, Massachusetts. Han läste forskarutbildning i bibelvetenskap vid Bostons universitet och Harvard Divinity School. 1996 disputerade han vid Thessalonikis universitet.

Han vigdes till diakon 1989 och präst 1992 av metropolit Kleopas av Thessaliotis i Grekland som också utnämnde honom till arkimandrit. Medan han studerade vid Holy Cross var han också verksam som teologisk sekreterare åt metropolit Methodios av Boston. Därefter undervisade han i patristik tre år vid prästseminariet. Från 1996 till 2004 var han verksam som församlingspräst. Han utsågs i mars 2009 till prost vid katedralen i Boston. Under sin tid i Boston undervisade han också verksam som lärare på gymnasienivå och universitetsnivå.

Ekumeniska patriarkatets ständiga synod (kyrkostyrelse) valde arkimandrit Kleopas Strongylis till ny metropolit av Sverige och Skandinavien den 5 maj 2014. Den stora kungörelsen av utnämningen till ny metropolit av Sverige och Skandinavien firades den 20 maj i St. Georgios kyrka i Fanar.

Metropolit Kleopas Strongylis har publicerat ett antal teologiska böcker och artiklar. Han behärskar grekiska, engelska, hebreiska, latin, franska och italienska och han har nu börjat lära sig svenska. Hans första liturgi som biskop kommer att firas i katedralförsamlingen i Boston söndagen den 1 juni. I samband med detta kommer han att ta avsked av sin gamla församling. Installation som metropolit av Sverige och Skandinavien är preliminärt planerad till den 14 juni.

Ekumeniska patriarkatets metropolit av Sverige och Skandinavien ansvarar för de grekisk-ortodoxa och finsk-ortodoxa församlingarna i Sverige, Norge, Danmark och Island. Han är också ordförande i Skandinaviska ortodoxa biskopsmötet.

Bilder från biskopsvigningen finns här.

Bilder från firandet av stora kungörlsen finns här.

Mer om biskopsviningen kan läsas på grekiska här.

Den ekumeniske patriarken Bartholomaios vigningstal till metropolit Kleopas finns på grekiska här.

Metropolit Kleopas predikan efter sin biskopsvigning finns på grekiska här.

Information om metropolit Kleopas avskedsgudstjänst i Boston finns här.

Biskopsvigning och -installation av meteropolit electus Kleopas

Sverige. Metropolit electus Kleopas Stongylis kommer att bli vigd till biskop den 21 maj i Fanar i Istanbul.

Biskopsinstallationen som metropolit av Sverige och Skandinavien är preliminärt planerad till den 14 juni.

Biskopsvigningen innebär att Kleopas tar emot biskopsämbetet (vigningsgraden) medan biskopsinstallationen innebär att han tar sitt stift (metropolitdömet) i besittning och börjar utöva ledningsfullmakt i stiftet. Metropolitvärdigheten är inte en egen vigningsgrad utöver biskopsämbetet utan endast en högra dignitet inom ramen för biskopsämebtet i ortodoxa kyrkan.

Läsningar: Samariska kvinnans söndag

Ton 4

Läsning från Apostlagärningarna (11:19-30)

De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem, som hette Agabos, lät genom Andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen – den inträffade också under kejsar Claudius. Då beslöt lärjungarna att man skulle sända understöd till bröderna i Judeen, var och en efter sina tillgångar. De gjorde så och skickade Barnabas och Saul att överlämna gåvorna till de äldste.

Läsning från Johannesevangeliet (4:5-42)

Jesus kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?”Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.” Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.” Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.” Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.” I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.” Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Källa: Bibeln.se

Läsningar: Den lame mannens söndag

Ton 3

Läsning från Apostlagärningarna (9:32-42)

Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat till sängs i åtta år. Petrus sade till honom: ”Aineas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd.” Genast steg han upp, 35och alla som bodde i Lydda och på Sharonslätten såg honom, och de omvände sig till Herren. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen, där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade: ”Tabita, stig upp!” Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren.

Läsning från Johannesevangeliet (5:1-15)

Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: ”Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd.” Han svarade: ”Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå.” De frågade: ”Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?” Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: ”Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.” Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. 

Källa: Bibeln.se

Biskopsvigning av metropolit electus Kleopas

Boston. Ethnikos Kiryx rapporterar att metropolit electus Kleopas Strongylis av Sverige och Skandinavien sannolikt kommer  att vigas till biskop den 21 maj av den ekumeniske patriarken Bartholomaios i Fener i Konstantinopel. Arkimandrit Kleopas Strongylis meddelar Ethnikos Kiryx att han är tacksam och överraskad över valet till metropolit av Sverige och Skandinavien.