Allmosor och barmhärtighetsverk

Allmosor är tillsammans med bön och fasta en grundläggande del av den kristna fromheten. Kristus undervisade om allmosor i bergspredikan: ”Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.” (Matt 6:1-4).

I den ortodoxa traditionen betyder allmosor mer än att bara ge pengar till välgörenhet. Allmosor omfattar alla slags barmhärtighetsverk: ”Barmhärtighet vill jag se och inte offer” (Hos 6:6; Matt 9:13; Matt 12:7); ”Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet” (Matt 5:7). Den ortodoxa kateketiska traditionen lyfter särskilt fram de sju kroppsliga bamhärtighetsverken och de sju andliga barmhärtighetsverken som vägledning för de troende:

De sju kroppsliga barmhärtighetsverken (jfr Matt 25:31-46)

 • Att ge de hungrande att äta.
 • Att ge de törstande att dricka.
 • Att ge de nakna kläder.
 • Att besöka de fångna.
 • Att ta hand om de sjuka.
 • Att ta hand om främlingar.
 • Att begrava de döda. (Jfr Tob 2).

De sju andliga barmhärtighetsverken

 • Att förmå syndare att lämna synden. (jfr Jak 5:19f).
 • Att undervisa de okunniga och olärda.
 • Att ge rätt råd till dem som behöver råd.
 • Att be för sina medmänniskor.
 • Att trösta de bedrövade.
 • Att tålmodigt uthärda orättvisor. (jfr 1 Pet 3:9).
 • Att förlåta synder. (jfr Matt 18:23-35).

Källa: Ὀρθόδοξος ὁμολογία τῆς πίστεως τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς  2.38-54.

Posta en kommentar eller lämna en trackback: Trackback URL.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: