Skrift och tradition – källorna till Guds särskilda självuppenbarelse

Guds självuppenbarelse är grunden till den ortodoxa kristna tron. Ortodoxa kyrkan bekänner att Gud uppenbarar sig för mänskligheten genom den helige Ande. Gud uppenbarar sig för att människorna ska kunna ingå gemenskap (förbund) med Gud. Jesus Kristus, Guds människoblivna Ord, är fullheten av Guds självuppenbarelse.

Skrift och tradition

Ortodoxa kyrkan bekänner två källor till kunskap om Guds särskilda självuppenbarelse: (a) den heliga skriften och (b) den heliga traditionen. Ortodoxa teologer brukar säga att skriften har formats genom inspiration (gr. empneusis) och den helige Andes ledning (gr. epistasia). Inspiration kan förstås som en kausal egenskap eller en kvalitativ egenskap eller båda delar. Inspiration som kausal egenskap innebär att Guds Ande är orsaken till det inspirerade medan inspiration som en kvalitativ egenskap innebär att det inspirerade förmedlar Guds Ande. Den heliga traditionen har däremot endast formats av den helige Andes ledning. Skriften och traditionen är inte två olika uppenbarelser utan två vittnesbörd om Guds enda självuppenbarelse, genom den helige Ande, som fullbordas i Jesus Kristus. Den heliga skriften är den främsta källan till Guds självuppenbarelse, men den är inte självtillräcklig eftersom den kan tolkas på många olika sätt. Den heliga traditionen kan därför sägas vara den rätta utläggningen och förkunnelsen av Guds självuppenbarelse som framför allt förmedlas genom skriften.

Bibeln

Skriften består av Gamla testamentet och Nya testamentet (dvs. Bibeln). Ortodoxa kyrkan erkänner också tilläggen till Gamla testamentet (de deuterokanoniska eller apokryfiska skrifterna). Septuaginta, den antika grekiska översättningen av Gamla testamentet, har sedan fornkyrkan varit den bibelöversättning som används i gudstjänsten. Därför har Septuaginta en särställning i ortodoxa kyrkan, men den anses inte vara en ofelbar översättning. Den ortodoxa teologin tar hänsyn till både den hebreiska texten och Septuaginta när den ska utlägga Gamla testamentet.

Skriftutläggning

Den traditionella ortodoxa skriftutläggningen skiljer mellan skriftens bokstavliga mening och dess andliga mening. Den bokstavliga meningen består av två delar: (a) den historiska betydelsen och (b) den metaforiska betydelsen. Den andliga meningen består av tre delar: (a) den allegoriska betydelsen, som syftar på Jesus Kristus och hans kyrka; (b) den anagogiska betydelsen, som syftar på evigheten och den kommande världen; och (c) den tropologiska betydelsen, som syftar på människans själ och den moraliska tillämpningen av skriften. Skriftens andliga mening riktar sig till tron (den allegoriska betydelsen), hoppet (den anagogiska betydelsen) och kärleken (den tropologiska betydelsen) som är grunderna i den kristna gudsrelationen.

Tradition och trosbekännelse

Den heliga traditionen består av Andens ledning i kyrkan. Guds självuppenbarelse syftar till att bjuda in människorna till en gemenskap med Gud. Fullheten av denna gemenskap består av den allmänna kyrkan (ecclesia universalis) som bekänns i trosbekännelsen (”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”). Därför bekänner ortodoxa kyrkan det samstämmiga vittnesbördet om den gemensamma tro som lokalkyrkorna har tagit emot som ett uttryck för den helige Andes ledning. Ortodoxa kyrkan bekänner de sju ekumeniska konciliernas lärobeslut som de främsta uttrycken för den helige Andes ledning och vittnesbörd om den heliga traditionen. Den Nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen intar en särställning i den heliga traditionen som en sammanfattning av huvudpunkterna i Guds självuppenbarelse. Andra viktiga uttryck för den heliga traditionen är kyrkofädernas skrifter, kyrkans gudstjänstliv och helgonens föredöme.

Posta en kommentar eller lämna en trackback: Trackback URL.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: