Ortodox påsk 2014 och metropolit Pavlos 40-årsjubileum

Ortodox påsk 2014

Ortodox påsk infaller den 20 april 2014. Rena måndagen (början på stora fastan) infaller den 3 mars.

Metropolit Pavlos 40-årsjubileum

Metropolit Pavlos av Stockholm och hela Skandinavien

Sverige. Metropolit dr. Pavlos Menevisoglou firar 40-årsjubileum som metropolit av Stockholm och hela Skandinavien år 2014.

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet för Stockholm och hela Skandinavien grundades 1969. Metropolitdömet har sitt säte i Stockholm, men omfattar alla skandinaviska länder förutom Finland som har en egen ortodox folkkyrka under Ekumeniska patriarkatet. Metropolit Pavlos, som tillträdde 1974, är metropolitdömets andre biskop sedan det grundades.

Metropolit Pavlos föddes i Konstantinopel 1935. Han vigdes till diakon 1956 och avlade teologisk examen med goda vitsord från Haliki 1958. Från att han hade avlagt examen tills han blev vald till metropolit tjänstgjorde han i Ekumeniska patriarkatets kansli. Han befordrades till översekreterare i Heliga synoden och vigdes till präst den 30 november 1970.

Den 30 april 1974 blev han vald till metroplit av Stockholm och hela Skandinavien. Han vigdes till biskop den 12 maj samma år och firade sin intronisation den 14 juli.

När metropolit Pavlos tillträdde var metropolitdömet outvecklat. Under hans tid som metropolit har metropolitdömet förvärvat egna kyrkobyggnader i Uppsala (1976), Stockholm (1978), Oslo (1987) och Göteborg (1998). Förutom dessa orter där metropolitdömet äger egna gudstjänstlokaler anordnar man också gudstjänster i Borås, Malmö och Köpenhamn. Metropolitdömet publicerar årligen sedan 1976 en bulletin och sedan 1981 en egen kyrkokalender. Förutom de grekiska ortodoxa församlingarna i Skandinavien lyder Finska ortodoxa församlingen i Sverige under metropolitdömet. Den numera nerlagda Estniska ortodoxa församlingen lydde också under metropolitdömet när den var verksam. Den ekumeniske patriarken Bartholomeos har genomfört fyra högtidliga besök i metropolitdömet: Stockholm och Uppsala 1993, Oslo 1995, Oslo 2002 och Stockholm 2003.

Metropolit Pavlos är också ordförande i Skandinaviska ortodoxa biskopsmötet som grundades den 10 januari 2011 i enlighet med beslut från den panortodoxa konferensen i Chambésy 2009.

Vid sidan av sitt uppdrag som överherde för metropolitdömet har metropolit Pavlos varit verksam som forskare. Han är internationellt erkänd för sin forskning om kyrklig rättshistoria och myronsmörjelsen. Han doktorerade i teologi vid Thessaloniki på en avhandling om myronsmörjelsen i Ortodoxa kyrkan. Hans doktorsavhandling publicerades 1972 av Ekumeniska patriarkatets institut för patristiska studier i Thessaloniki och den utgavs på nytt 1983. Han har också doktorsgrad i juridik från samma universitet. Han har publicerat nio vetenskapliga monografier, en konkordans till de kanoniska rättskällorna och över femtio artiklar.

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Både trackbacks och kommentarer är för tillfället inaktiverade.
%d bloggare gillar detta: