Gamla testamentet och bibelöversättning i Ortodoxa kyrkan

Det var framför allt den ryska akademiska teologin på 1800-talet som utarbetade en teologiskt och vetenskapligt försvarbar syn på bibelöversättning och Gamla testamentets text i Ortodoxa kyrkan. Eftersom Grekiska kyrkan använde Nya testamentet på originalspråk och Septuaginta, en antik judisk bibelöversättning till grekiska, behövde man aldrig på allvar ta itu med frågor om översättning och synen på den hebreiska texten till Gamla testamentet. Dessutom har det i Grekiska kyrkan funnits starka kulturpolitiska invändningar mot bibelöversättning i samband med bygget av den moderna grekiska nationalstaten. Bibelöversättning till nygrekiska har rent av varit förbjuden enligt lag i Grekland.

Hl. Filaret av Moskva

Hl. Filaret av Moskva

Helige Filaret (Drozdov) (1782-1867), teologiprofessor i Sankt Petersburg, metropolit av Moskva och medlem av den ryska kyrkostyrelsen, var den teolog som utvecklade den förhärskande synen på bibelöversättning och Gamla testamentets text i rysk-ortodox bibelvetenskap och teologi. Hans ståndpunkt var att både Septuaginta och den hebreiska texten hade teologisk auktoritet.

Helige Filaret argumenterade för Septuagintas teologiska auktoritet eftersom: (a) Septuaginta speglar en legitim antik judisk tolkningstradtion; (b) Septuaginta har sedan urkyrkans tid används i den grekiska gudstjänsten och teologin; (c) de nytestamentliga författarna ligger ibland närmare Septuaginta än den hebreiska texten i sin användning av Gamla testamentet; och (d) textkritiskt erbjuder Septuaginta ibland en bättre läsart än den Masoretiska texten (den vanligaste versionen av den hebreiska texten). Men detta betyder inte att man kan strunta i den hebreiska texten.

Helige Filaret argumenterade också för den hebreiska textens teologiska auktoritet eftersom: (a) Septuaginta blir många gånger oklar och obegriplig om man inte går till den hebreiska texten; (b) Gamla testamentet är från början skrivet på hebreiska; (c) ibland använder de nytestamentliga författarna den hebreiska texten istället för Septuaginta; (d) flera kyrkofäder påpekar att Septuaginta ibland är bristfällig och att man därför måste gå till andra översättningar eller den hebreiska texten för att förstå ställen i Gamla testamentet; och (e) Ortodoxa kyrkan har aldrig enhälligt beslutat att Septuaginta är en officiell översättning jämförbar med den latinska Vulgata i Romersk-katolska kyrkan. Därför menar han att både Septuaginta och den hebreiska texten till Gamla testamentet bör användas i ortodox teologi.

Helige Filaret var också bibelöversättare och utvecklade de principer som användes för den ryska bibelöversättningen på 1800-talet. Både den hebreiska texten och Septuaginta skulle användas för översättning av Gamla testamentet. Den hebreiska texten skulle vara huvudtexten, men Septuaginta skulle få företräde framför den hebreiska texten när Nya testamentet citerar Gamla testamentet enligt Septuaginta, när det finns en etablerad patristisk kristologisk tolkningstradition av ställen i Gamla testamentet som förutsätter Septuagintas läsart, och när man textkritiskt bedömer att den Masoretiska texten är skadad.

Helige Filaret av Moskva finns begravd i Treenighetsklostret utanför Moskva. Han blev helgonförklarad 1995 och hans festdag är den 19 november.

Litteratur i urval

Miltiadis Konstantinou. ”Bible Translation and National Identiy”Synthesis 1 (2012): 17-33.

Филарет (Дроздов). ”О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного Писания.” Прибавления к Творениям св. Отцов 3:17 (1858): 452-484.

Николай Глубоковский. Русская богословская наука в её историческом развитии и новейшем состоянии. 1928.

Panagiotis Bratsiotis, red. Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht. 2 utg. 1970.

Posta en kommentar eller lämna en trackback: Trackback URL.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: